masjid Baiturrohman Bligo

Susunan Pimpinan Angkatan Muda Muhammadiyah Bligo

Ketua                 :       Arqom Karis

Sekretaris         :        Bahrul Ulum

Bendahara 1     :        Hikmah

Bendahara 2    :        Handoyo Pamuji

Penyaluran Qurban dari Tahun ke Tahun

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Data Penyediaan Takjil dari Tahun ke Tahun

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016