MAJELIS DIKDASMEN

majelis-dikdasmen

Susunan Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)

  1. H. Suharyanto Zaidun, S.Pd                  NBM 889.644                        Koordinator
  2. H.Triyono, S.Pd, M.Pd                            NBM 659.602                       Ketua
  3. Indra Gunawan, ST, MT                                                                     Wakil Ketua
  4. H.Widodo Mulyono, S.Pd.I                   NBM 824.271                        Sekretaris
  5. Fairusyahbadi, S.Pd                                                                        Wakil Sekretaris
  6. Rusman Efendi, SE                                   NBM 1.199.621                Bendahara
  7. M. Darul, SE                                                                                   Wakil Bendahara
  8. Sutoyo Achwanudin, S.Pd                                                                Bidang Pendidikan Dasar
  9. Drs. Rizak Slamet                                      NBM 925.434                   Bidang Pendidikan Menengah
  10. Firdaus Abdul Kholiq, S.Pd.I                                                            Bidang Pendidikan  Al Islam dan Kemuhammadiyahan