Masjid Baitul Muttaqin

4-baitul-muttaqin-coprayan

Susunan Pimpinan Ranting Coprayan :

Ketua        :  H. Widada Mulyana, S.Pd.I              NBM  : 824.271
Ketua   I        :  Yuliana Habibi, S.Pd, MSI             NBM :  940.434
Ketua   II    :  M. Darul, SE
Sekretaris  I    :  Miftakhurrohman
Sekretaris  II    :  Murokib
Bendahara  I    :  Najib
Bendahara  II    :  Suraji

Kegiatan

 1. Pengajian Bulanan
  Hari     : Jum’at Kliwon
  Waktu    : Jam 19.30 s/d Selesai
  Pembicara    : Drs. H. A. Sulaiman
 2. Pembinaan Qiroah
  Hari    : Sabtu malam Ahad
  Waktu    : Ba’da Maghrib
  Pembina    : Ustad Murokip