Masjid Istiqomah

7-watusalam

Susunan Pimpinan Ranting Watusalam

Ketua    :  H.Martono                    NBM :  824.446
Ketua   I    :  Ahmad Hermawan, SE            NBM :  906.644
Ketua   II    :  Heruono
Sekretaris  I    :  Sugiyo Tahuri                NBM :  643.869
Sekretaris  II    :  Sukarlin Tahuri                NBM :  643.832
Bendahara  I    :  Mirza Hariadi
Bendahara  II    :  Faerosadi

Kegiatan :

 1. Pengajian 2 mingguan
  Hari    :    Jumat minggu ke 2 dan 4
  Waktu    :    Jam 16.00
  Pembicara    :    Drs. H. A. Sulaiman
  Tempat    :    Masjid Istiqomah
 2. Pengajian Ba’da Subuh
  Hari    :    Senin & Jum’at
  Waktu    :    Ba’da Subuh
  Pembicara    :    Bp. Sukarlin & Mirza Hariadi
  Tempat    :    Masjid Istiqomah